Bežné a generálne opravy

Z dôvodu dlhodobého používania neservisovaného prístroja sú niektoré  mechanické  diely mikroskopov opotrebované, uvoľnené vydratím, alebo inak poškodené. V našom servisnom stredisku sme vybavení, aby sme opotrebovanú alebo nefunkčnú časť opravili, prípadne vyrobili novú. Jedná sa najmä o tiahla, páčky, ozubené hrebene, ozubené kolá, šnekové a hrebeňové prevodovky, posuvy ložiskové a klzné, irisové clony a i.

Zatuhnuté otočné a posuvné diely

U málo používaných a starších mikroskopov nastáva  zatuhnutie maziva pohyblivých  častí. Pri práci s takýmto mikroskopom v snahe  prekonať  odpor pohybu často príde k mechanickému poškodeniu súčastí systému. Zdanlivé premazanie olejom nie je účinné, pretože úzke štrbiny medzi klznými plochami vyplnené starým mazivom nedovolia vniknúť novému mazivu.

Ukážka  poškodenia

Prevodový mechanizmus  zaostrovania mikroskopu Zeiss AMPLIVAL

218

Iné ukážky  poškodenia

Zlomené zuby a os ozubeného kola  prevodovky

Strhnuté zuby na hrebeni posuvu zaostrovania

Strhnuté zuby záberového kola zaostrovania

Kompletná generálna oprava mikroskopu Zeiss AMPLIVAL pol

Rozložený  mikroskop

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zložený mikroskop po GO