Kompletné riešenia pre digitálne spracovanie obrazu

Pre fotografovanie a následnú archiváciu pozorovaných objektov v PC upravíme mikroskop a vyrobíme  opticko-mechanické diely pre nainštalovanie digitálneho fotoaparátu, alebo kamery. Úpravu dokážeme  vyrobiť pre  zrkadlovky, kompaktné  fotoaparáty a kamery,  k mikroskopom  ktoré majú tretí tubus (fototubus), tak aj bez neho (binokulárne a monokulárne)

Príklady realizácie pre niektoré mikroskopy

  • Opticko-mechanický diel na mikroskopy s fototubusom pre fotografovanie zrkadlovkami (Olympus, Nikon, Canon)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Opticko-mechanický diel na mikroskopy s fototubusom pre fotografovanie kompaktnými fotoaparátmi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Inštalácia kamery s meracím softvérom na mikroskopy s fototubusom

Softvér umožňuje meranie rôznych veličín (dĺžky priamok, kriviek, priemerov, uhlov, plôch pravidelných a nepravidelných tvarov ohraničených uzavretou krivkou, a i.)

  • Ukážka riešenia  fotografovania kompaktnými  fotoaparátmi na mikroskopy a stereomikroskopy bez fototubusu

Mechanické zariadenie pre centrické uchytenie kompaktného  fotoaparátu.

Mikroskop

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stereomikroskop

OLYMPUS DIGITAL CAMERA