Čistenie všeobecne

Používame stlačený vzduch, rôzne druhy  rozpúšťadiel a detergentov, mikrovláknové a antistatické utierky, vatové tyčinky, jemné štetce, ultrazvuk.

Čistenie optiky
  • Objektívy, okuláre, kondenzory, binokulárne hlavy, tubusy, zrkadlá, hranoly, filtre, okulárové mierky a i.

U okulárov sú optické plochy najčastejšie znečistené prachom. Mastnota a vlhkosť z kontaktu pozorovateľa prach fixujú. Objektívy často bývajú znečistené napadaním olupujúcich sa drobných čiastočiek vnútornej povrchovej úpravy tubusu. U objektívov používajúcich olejovú imerziu sa frontálna šošovka postupne zanesie imerzným olejom a nečistotami, ktoré časom vytvárajú matný povrch.

Ukážky obrazu v mikroskope

Okulár

Znečistený

Vyčistený

Objektív

Znečistený

Vyčistený

Okulárová  mierka

Znečistená

Vyčistená

Vnútorné čistenie
  • Za určitých okolností sa prach môže dostať do vnútra optických sústav (prašné prostredie, veľká turbulencia prachu, dlhodobo odkrytý prístroj,  uvolnené a nedotiahnuté súčasti  optických celkov). Vtedy je potrebná  oprava  optickej  sústavy  rozložením a vyčistením všetkých jednotlivých  optických dielov  z ktorých je sústava zložená.

Ukážka  čistenia objektívu

Rozložený  objektív

Zložený objektív po vyčistení

092
Čistenie mechaniky
  • Všetky kovové alebo plastové, statické, otočné a posuvné časti

Očistenie dielcov mikroskopu od vytečeného maziva z posuvných a otočných častí,  od kontaminácie mikroskopovanou  vzorkou a od látok,  s ktorými počas práce prichádza prístroj do styku. Najčastejšie je to zatečený imerzný olej, častokrát už zatuhnutý,  úlomky mikroskopických sklíčok, ktorých drť  je napadaná do mechanického ozubeného prevodu posuvu  zaostrovania alebo posuvu kondenzora. Prístroj očistíme po dizajnovej stránke a nakonzervujeme.