Profil firmy
  • Vykonávame profesionálny servis mikroskopov a iných optických prístrojov. Ponúkame na odpredaj zrepasované mikroskopy. Na trhu pôsobíme od roku 2004.
  • Pre správnu funkciu prístrojov sú výrobcami odporúčané pravidelné prehliadky a čistenie, najvhodnejšie 1 krát ročne. Zabezpečí sa tým včasné objavenie a odstránenie chýb prístroja už v počiatočnom štádiu.
  • Pravidelný servis prístroja predĺži jeho životnosť, umožní pozorovania bez chýb, zabezpečí reprezentatívnosť, jednoznačnosť a opakovateľnosť výsledkov. Absencia servisu môže spôsobiť nepresnosti v pozorovaní, neostrosť obrazu, zníženie rozlišovacej schopnosti, svetelnosti, a tým nejednoznačné výsledky z pozorovaní. Pri čistých optických  plochách a správne nastavenom mikroskope sa výrazne znižuje únava  očí obsluhy. Výsledkom servisu prístroja je aj hladký chod pri zaostrovaní, čím sa zníži únava rúk pri dlhodobej manipulácii.
  • Zoznam servisných činností zahŕňa čistenie, opravy a generálne opravy, dodávky žiaroviek, výrobu a inštaláciu LED osvetlenia, výrobu optických a mechanických systémov pre digitálne kamery a fotoaparáty. Zároveň poskytujeme optické a mechanické úpravy optických zariadení,  výrobu náhradných dielov, justovanie, kalibráciu a celkové nastavenie do optickej osi.
  • Servis robíme spravidla priamo u zákazníka. K vykonanému servisu vyhotovujeme kontrolný protokol – servisný list. Zložitejšie opravy riešime vnašom servisnom stredisku.
  • Posudzujeme technický stav prístrojov, o čom vystavíme protokol. V súvislosti s tým  vystavujeme  validačné protokoly alebo vyraďovacie protokoly. Robíme konzultácie a poradenstvo správneho zaobchádzania s mikroskopmi ako aj základné zaškolenie v mikroskopovaní.
  • Máme skúsenosti s optickými prístrojmi používajúcimi sa v laboratóriách zdravotníckych, školských, a tiež v špecializovaných pracoviskách výskumných, vývojových  a výrobných odvetví.