Opravy a výroba polarizačných systémov
Opravy

Časom  a  prostredím dochádza u  niektorých prístrojoch  využívajúcich  polarizované svetlo  k znehodnoteniu polarizačných jednotiek degradáciou polarizačných filtrov. V takýchto prípadoch  dokážeme  tieto opraviť výrobou a osadením  nových filtrov  až do  priemeru  až 100 mm.

Polarizačná jednotka so znehodnoteným  filtrom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vyrobený filter priemeru 90 mm

086

Repasovaná polarizačná jednotka

118
Výroba iných zariadení

Polarizačné zariadenie priemeru 90 mm pre stereomikroskop,  plus analyzátor – komplet a rozložené.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA